Genmai Mochi Yomogi

Klebreiskuchen mit Beifuß - 300 g